FWVM2 の(マウスクリック)メニュー


マウスクリックでもアプリケーションを起動したいので .fvwm2rc を変更した。

######################## Menus ###################
AddToMenu RootMenu      “Root Menu”     Title
+                       “XTerm”         Exec exec xterm
+                       “Rxvt”          Exec exec rxvt
+                       “”              Nop
+                       “FireFox3”      Exec exec firefox3
+                       “Sylpheed”      Exec exec sylpheed
+                       “gFtp”          Exec exec gftp
+                       “”              Nop
+                       “GIMP”          Exec exec gimp
+                       “ImageMagick”   Exec exec display
+                       “”              Nop
+                       “rox-filer”     Exec exec rox
+                       “”              Nop
+                       “Remote Logins” Popup Remote-Logins
+                       “”              Nop
+                       “Utilities”     Popup Utilities
+                       “”              Nop
+                       “Fvwm Modules”            Popup Module-Popup
+                       “Fvwm Window Ops”         Popup Window-Ops
+                       “Fvwm Simple Config Ops”  Popup Misc-Ops
+                       “”              Nop
+                       “Refresh Screen”   Refresh
+                       “Recapture Screen” Recapture
+                       “”              Nop
+                       “Exit Fvwm”     Popup Quit-Verify

 

Leave a Comment